Sobór prawosławny św. Marii Magdaleny

w Warszawie-Pradze

Witraż wewnętrzny pomiędzy przedsionkiem a nawą - Noli me tangere

TOP