Kontakt

Jan Stalony-Dobrzański, autor projektu:

e-mail: jst_dobrzanski@interia.pl
tel.: +48 602 891 892

Redakcja zwraca się z prośbą o nadsyłanie wszelkich informacji związanych z postacią i dziełem Adama Stalony-Dobrzańskiego. Materiały te opracujemy i zamieścimy na stronie internetowej wraz z podziękowaniem dla nadawcy.

TOP