Ikony

Matka Boża Włodzimierska - ikona do ikonostasu

Pierwotnie znajdowała się w Tarnopolu, obecnie — w kolekcji prywatnej.

Matka Boża Włodzimierska - ikona domowa

1 kopia: prywatne komnaty Metropolity Warszawskiego i całej Polski
2 kopia: prywatne komnaty Patriarchy Moskiewskiego i całej Rusi
3 kopia: Watykan

 

TOP