Klasztor o.o. Bernardynów Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej

w Radomiu

Witraż Męczeństwo św. Katarzyny

TOP