Kościół św. św. Joachima i Anny w Annopolu

Witraże do trzech okien prezbiterium i okna frontonu kościoła zrealizowane w roku 1961

Okno północne prezbiterium

Od góry Przemienienie Pańskie z wersami z Ewangelii: ,,JAM JEST ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA, CHODŹCIE, PÓKI ŚWIATŁOŚĆ MACIE”. Poniżej święci polscy: Andrzej, Benedykt, Sadok męczennik, Wojciech, Bogumił, Stanisław, Jan Kanty, Kazimierz Królewicz, Stanisław Kostka.
Na witrażu inskrypcje: ,,PÓJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY, NAUCZCIE SIĘ ODE MNIE, ŻE JEST CICHY I POKORNEGO SERCA”

Okno centralne prezbiterium

Od góry Ukrzyżowanie z wersami z Ewangelii: ,,JAM JEST ZMARTWYCHWSTANIE I ŻYWOT, UFAJCIE, JAM ZWYCIĘZYŁ ŚWIAT, MIŁUJCIE NIEPRZYJACIOŁY WASZE”.
Poniżej święta Anna Samotrzeć z Najświętszą Maryją Panną i Dzieciątkiem Jezus z wyjątkiem z Magnificat: ,,WIELBI DUSZA MOJA PANA” i tekstami: ,,UCZYNIŁ MOC RAMIENIEM SWOIM, ROZPROSZYŁ PYSZNE, ŁAKNĄCE NAPEŁNIŁ, INTERCEDE PRO NOBIS SANCTA ANNA”

Okno południowe prezbiterium

Od góry Wniebowstąpienie z wersami z Ewangelii: ,,JAM JEST DROGA, PRAWDA I ŻYWOT”. Poniżej święte i święci polscy: Jadwiga, Jolanta, Salomea, Bronisława, NN (nieznana święta – więźniarka obozu koncentracyjnego), Kinga, Klemens, NN (nieznany święty – więzień obozu koncentracyjnego), Jacek. U dołu wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej.
Na witrażu inskrypcje: ,,NAUCZAJCIE NARODY CHRZCĄC, MIŁOSERDZIA CHCĘ, A NIE OFIARY, WYWYŻSZAJMY IMIĘ JEGO SPOŁECZNIE”

Witraż frontonu kościoła - Dobry Pasterz

Witraż frontonu kościoła. Dobry Pasterz z modlitwą: ,,DOBRY PASTERZU, JEZU CHRYSTE RATUJ NAS, NIE OPUSZCZAJ NAS, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI”. W bocznych kwaterach Matka Boża, Św. Józef, Św. Anna, Św. Barbara

TOP