Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy

w Gródku Białostockim

Witraże transeptu

Żywot Przenajświętszej Bogurodzicy

Witraże prezbiterium

Siły niebieskie

Witraże nawy

Sobór siedemdziesięciu apostołów

TOP