Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Trójcy

w Warszawie

Okno północne prezbiterium

Prorocy Starego Testamentu, Joachim i Anna, Zwiastowanie, Boże Narodzenie

Okno południowe prezbiterium

Prorcy Starego Testmanetu, Chrzest w Jordanie, Przypowieści ewangeliczne

TOP