Cerkiew św. Jana Klimaka

w Warszawie-Woli

Witraż - Deesis - Wstawiennictwo Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Jana Chrzciciela

TOP