Wystawa
TRANSFERY POLICHROMII ŚCIENNYCH
ADAMA STALONY-DOBRZAŃSKIEGO
Z KOŚCIOŁA W KOZACH
Pałac Sulisław /  7.10.2023

WYSTAWA

KATALOG

TRANSFERY POLICHROMII ŚCIENNYCH ADAMA STALONY-DOBRZAŃSKIEGO Z KOŚCIOŁA W KOZACH

Pobierz katalog w formacie pdf


PRACE KONSERWATORSKIE


POLICHROMIA - ARCHIWUM

Projekt obejmuje konserwację i przeniesienie na podłoża ruchome zespołu monumentalnych malowideł ściennych prof. Adama Stalony-Dobrzańskiego (1904-1985) zdjętych w roku 2011 ze ścian kościoła w Kozach w woj. Śląskim. Decyzją ówczesnego proboszcza polichromia profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, przyjaciela i wieloletniego współpracownika JE Kardynała Karola Wojtyły, Metropolity Krakowskiego, przyszłego Ojca Świętego Jana Pawła II miała zostać zakryta bez figuratywnym ornamentem o prostym wzorze geometrycznym.

Ekipa wolontariuszy pod okiem prof. Edwarda Kosakowskiego z Katedry Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i jego asystentów dosłownie o kilka - kilkanaście godzin wyprzedzając destrukcję malowideł zdjęła ze ścian świątyni łącznie blisko 80 m2 najcenniejszych partii polichromii. Mimo najlepszych chęci wielu kompozycji nie udało się uratować, gdyż ekipa malarzy pracująca przy nowych malowidłach wyznaczyła wolontariuszom i samemu prof. Kosakowskiemu drakońskie terminy prac przy transferach. Akcja ta mogłaby z powodzeniem stać się kanwą do jakiegoś kasowego "filmu akcji" o bardzo ograniczonym Happy Endzie. Bezpowrotnie utracono bowiem ponad 90% ściennych malowideł artysty uznawanego dziś coraz powszechniej za jednego z największych polskich malarzy wieku XX, dziedzica takich mistrzów jak Stanisław Wyspiański i Józef Mehoffer.

Zakonserwowane polichromie staną się podstawą do budowy Muzeum Adama Stalony-Dobrzańskiego i realizacji wielu wystaw artysty w kraju i za granicą.

TOP