Sobór Prawosławny Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy

we Wrocławiu

Witraż zaołtarzowy w kaplicy Podniesienia Krzyża Świętego Ukrzyżowanie,

podniesienie Krzyża Świętego

Okno południowe prezbiterium

Prorcy Starego Testmanetu, Chrzest w Jordanie, Przypowieści ewangeliczne

TOP