Korespondencja Adama Stalony-Dobrzańskego z Metropolitą Krakowski J.E. Kardynałem Karolem Wojtyłą Arcybiskup Karol Wojtyła

TOP